Thẻ: Thủ công

Nhân quả
Nhân quả http://www.nguyenthuychonnhu.net/index.php/nikaya Làm người thật khó, gặp pháp phật còn khó hơn nhiều! Mong người có duyên biết đến các pháp hành thực tế của Đức Phật Thích Ca Mầu Ni!