Nhân quả

http://www.nguyenthuychonnhu.net/index.php/nikaya
Làm người thật khó, gặp pháp phật còn khó hơn nhiều! Mong người có duyên biết đến các pháp hành thực tế của Đức Phật Thích Ca Mầu Ni!

Tin Liên Quan